Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Duyurular - Duyuru Arşivi
Noterliklere Yapılan Atamalar 24.05.2024
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 14.05.2024
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 13.05.2024
Karabük Üniversitesi Rektörlüğünü Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 10.05.2024
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığını Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 6.05.2024
2024 Yılı Mayıs Ayı Noterlik Teftişleri 30.04.2024
2024 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi 6.04.2024
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı. 7.03.2024
2023 Yılı Faaliyet Raporu 13.02.2024
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığını Temsile Yetkili Avukatlar 6.02.2024
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 2.02.2024
2024 Yılı Üniversite Öğrencileri Staj Başvuruları 29.01.2024
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 16.01.2024
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) e-Devlet Kapısı Üzerinden Başvuruya İlişkin Duyuru 15.01.2024
Türkiye Yüzyılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz TUNÇ'un Teşrifleriyle İstanbul'da Gerçekleştirilmiştir. 8.01.2024
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Temsil Yetkisi 8.01.2024
Ankara 26. Noterliğinin Düzeltme İlanına İlişkin Duyuru 5.01.2024
2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 31.12.2023
2023 Yılı Konkordato Komiserliği Başvuruları Hakkında Duyuru 1.12.2023
Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı 30.11.2023
Azerbaycan Arabuluculuk Kurulu'nun Bakanlığımızı Ziyareti 24.11.2023
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı, Hakem Ücret ve Tanık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 25.10.2023
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü Maddesinin Birinci ve Dördüncü Fıkralarının Uygulanması Hususunda Ortaya Çıkan Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Bakanlığımızın Genel Yazısı 23.10.2023
Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz TUNÇ'un Teşrifleriyle İstanbul'da Gerçekleştirilmiştir. 13.10.2023
Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru 12.10.2023
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını Temsil Yetkisi 12.10.2023
"Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu / İstanbul" Duyurusu 4.10.2023
Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabının Güncellenmesine İlişkin Duyuru 19.09.2023
Konkordato Komiserliği Eğitimlerine İlişkin Duyuru 19.09.2023
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Temsil Yetkisi 13.09.2023
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 14.08.2023
Konkordato Gider Avansı Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı. 11.08.2023
Türkiye Büyük Millet Meclisini Temsile Yetkili Hukuk Müşavirleri 24.07.2023
Kültür ve Turizm Bakanlığını Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 19.07.2023
4-5 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen “10. Yılında Türk Ticaret Kanunu Çalıştayı” ile 12-13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen “10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı”na ilişkin kitaplar basılmış olup, ilgililerine gönderilmiştir. Bahse konu kitaplara PDF olarak da  Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde bulunan Bilgi Bankası sekmesindeki Sempozyum Kitapları sayfasından ulaşabilirsiniz. 14.07.2023
27 Mayıs 2023 tarihli Resmî Gazete'de münhal olduğu ilan edilen noterliklere son müracaat tarihi 27 Haziran 2023 olarak UYAP'ta güncellenmiştir. Başvuru ve vazgeçme taleplerinin bu tarih dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüzün konuya ilişkin 19.06.2023 tarihli ve E-981922251.151.04/9098/18614 sayılı yazısı Ek'te yer almaktadır. 19.06.2023
Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman İllerindeki Uzman Arabuluculuk Eğitimlerine İlişkin Ek Duyuru 5.06.2023
Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman İllerindeki Uzman Arabuluculuk Eğitimlerine İlişkin Duyuru 18.05.2023
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünü Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 12.05.2023
2023 Yılı Mayıs Ayı Noterlik Teftişleri 28.04.2023
Sayıştay Başkanlığını Temsile Yetkili Avukat 26.04.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 31.03.2023
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı. 13.03.2023
2023 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi 9.03.2023
Bakanlığımızın 24/2/2023 Tarihli ve “Doğal Afet Bölgelerinde Düzenlenen Mirasçılık Belgeleri” Konulu Genel Yazısı 24.02.2023
Deprem Bölgesinde Bulunan Avukat Stajyerlerinin İdari İzinli Sayılmalarına İlişkin Bilgilendirme 20.02.2023
Bakanlığımızın 17.2.2023 Tarihli ve “Doğal Afet Bölgelerinde Düzenlenen Veraset İlamları” Konulu Genel Yazısı 17.02.2023
4539 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızın 14.2.2023 Tarihli ve “Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılması” Konulu Genel Yazısı 15.02.2023
Deprem Nedeniyle Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Binalarla İlgili Delil Toplama veya Delil Tespiti Hakkında Bilirkişilik Kılavuzu 14.02.2023
2022 Yılı Faaliyet Raporu 13.02.2023
Deprem Bölgesinde Bulunan Avukat Stajyerlerinin İdari İzinli Sayılmalarına İlişkin Bilgilendirme 7.02.2023
10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı, Adalet Bakanımız Sayın Bekir BOZDAĞ'ın Teşrifleriyle İstanbul'da Gerçekleştirilmiştir. 12.01.2023
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünü Temsile Yetkili Avukatlar 9.01.2023
Üç Bakanlık Arasında “Elektronik Tebligat Sistemi İş Birliği Protokolü” İmzalandı 5.01.2023
Arabulucular Siciline Kayıt İşlemlerine İlişkin Duyuru 4.01.2023
Adil Yargılanma Hakkı-Makul Süre Eğitimi ( 9. Eğitim ) 3.01.2023
Adil Yargılanma Hakkı-Makul Süre Eğitimi (8. Eğitim) 23.12.2022
İdari Yargı Projesi Kapsamında AİHM ve Avrupa Konseyi’ne Çalışma Ziyareti Gerçekleştirilmiştir 16.12.2022
2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 14.12.2022
Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 7.12.2022
İdari Yargı Projesi kapsamında Ara Dönem Değerlendirme Raporu Yayımlanmıştır 5.12.2022
2023 Yılı Üniversite Öğrencileri Staj Başvuruları 22.11.2022
Türkiye İstatistik Kurumunu Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 21.11.2022
Ankara'da Arabulucular Ormanı'na İlk Fidanlar Dikildi 16.11.2022
10. Yılında Türk Ticaret Kanunu Çalıştayı Gerçekleştirildi 7.11.2022
Azerbaycan Cumhuriyeti Noter Odası Başkanı ile Türkiye Noterler Birliği Heyetinin Genel Müdürlüğümüzü Ziyareti 21.10.2022
2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı Ön Başvuru Sonuçları 17.10.2022
İdari Yargı Mahkemeleri Kalem Personeline Yönelik Dava ve Zaman Yönetimi Eğitimi (7. Eğitim) 7.10.2022
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünü Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 5.10.2022
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı, Hakem Ücret ve Tanık Ücret Tarifesi 30  Eylül 2022 tarihli ve 31969 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 30.09.2022
İdari Yargı Mahkemeleri Kalem Personeline Yönelik Dava ve Zaman Yönetimi Eğitimi (6. Eğitim) 23.09.2022
Singapur'da Düzenlenen "Singapur Konvansiyonu Haftası 2022" Etkinliğine Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'ın Göndermiş Olduğu Video Mesajı 31.08.2022
İdari Yargı Projesi Kapsamında Kamu Kurumları ile Çalıştay Gerçekleştirilmiştir 29.08.2022
İdari Yargı Projesi 7. Yürütme Kurulu Toplantısı 24.08.2022
2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav İlanı 23.08.2022
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile İstişare Toplantıları 17.08.2022
Kamuda Çalışanların Avukatlık Stajı İçin Gereken Belgelere İlişkin Bilgilendirme 28.07.2022
Danıştay Dava ve Karar Kodları Çalıştayı 27.07.2022
İdari Yargı Projesi Kapsamında Almanya'ya Çalışma Ziyareti Gerçekleştirilmiştir 22.07.2022
Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı ve İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları Eğitimi (5. Eğitim) 22.07.2022
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar İle Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayımlandı. 22.06.2022
Adalet Bakanlığınca Hazırlanan Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlanarak, Yürürlüğe Girdi 22.06.2022
Adalet Bakanlığı 78 İlçede Daha Noterlik İhdas Etti 19.06.2022
Konkordato Gider Avansı Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı. 17.06.2022
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 16.06.2022
Türk Patent ve Marka Kurumunu Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 16.06.2022
Pilot Mahkeme Ziyaretleri 9.06.2022
İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları (4. Eğitim) 9.06.2022
Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı (2. Eğitim) 8.06.2022
Adil Yargılanma Hakkı-Makul Süre Eğitimi ve Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı (3. Eğitim) 8.06.2022
Pakistan Heyeti Ziyareti 27.05.2022
Sağlık Bakanlığını Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 10.05.2022
İdari Yargı Yol Haritası Tanıtım Toplantısı 29.04.2022
2022 Yılı Mayıs Ayı Noterlik Teftişleri 27.04.2022
Bilirkişilik Uygulama Rehberine İlişkin Duyuru 25.04.2022
Bilirkişilik Temel Eğitim Kitabının Güncellenmesine İlişkin Duyuru 20.04.2022
2022 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı. 4.04.2022
Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı (1. Eğitim) 22.03.2022
Kalem Personeli için Dava ve Zaman Yönetimi konulu Eğitici Eğitimi (Modül 4) 14.03.2022
2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları İçin Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru 4.03.2022
İdari Yargı Projesi Kapsamında Fransa Çalışma Ziyareti Raporu Hazırlanmıştır 2.03.2022
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı. 25.02.2022
Adil Yargılanma Hakkı - Makul Süre hakkında Eğitici Eğitimi (Modül 3) 10.02.2022
2021 Yılı Faaliyet Raporu 8.02.2022
İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları hakkında Eğitici Eğitimi ( Modül 2) 28.01.2022
2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI 25.01.2022
Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı hakkında Eğitici Eğitimi (Modül 1) 14.01.2022
İdari Yargı Projesi 6. Yürütme Kurulu Toplantısı 11.01.2022
Ombudsmanlıklar Hakkında Karşılaştırmalı İnceleme Kitabı Yayımlandı 10.01.2022
İdari Yargı Kapsamında Fransa Çalışma Ziyareti 7.01.2022
2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 24.12.2021
Tüzel Kişi Bilirkişilik Çalışma Toplantısı 23.12.2021
Bilirkişilik Bölge Kurulları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı 24.11.2021
“Kamu Denetçiliği ve Arabuluculuk” Konulu İstişare Toplantısı 22.11.2021
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünü Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 12.10.2021
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı, Hakem Ücret ve Tanık Ücret Tarifesi 2 Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 4.10.2021
Bilirkişilik Danışma Kurulu'nun 2021 Yılı İlk Toplantısı Ankara Hâkimevi'nde Gerçekleştirildi. 29.09.2021
‘Parmak izi ile Kimlik Doğrulama Sistemi’ Pilot Olarak Başlatıldı 10.09.2021
Arabuluculuk Daire Başkanımızın Veda Töreni 13.08.2021
Koronavirüs Salgını Nedeniyle Ara Verilen Nöbetçi Noterlik Uygulaması Tekrar Başlıyor 30.07.2021
Anayasa Mahkemesi bilirkişilerin aylık bakabileceği dosya sayısının sınırlamasının (kota uygulaması) Anayasaya aykırı olmadığına hükmederek 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptaline ilişkin başvuruyu reddetti. Anayasa Mahkemesinin 3/6/2021 tarihli ve 2021/8 Esas-2021/40 Karar sayılı ilamı 13/7/2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 13.07.2021
Mahkeme Kullanıcılarına ve Kalem Personeline Yönelik Rehber Materyaller Çalıştayı 7.07.2021
e-Duruşma Uygulamasına İlişkin “Hukuk Muhakemelerinde Ses Ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de Yayımlandı. 30.06.2021
E-Duruşma Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı 30.06.2021
Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında 4. Webinar 28.06.2021
Konkordato Gider Avansı Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı. 28.06.2021
Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Bilirkişilik Yapabilmelerine İlişkin Pilot Uygulama 23.06.2021
AİHM İçtihatları ve AİHS Hakkında 2. Yuvarlak Masa Toplantısı 9.06.2021
Türk Danıştayı ve Fransız Danıştayı arasında İçtihat, Raporlama ve İstatistik Konusunda İnteraktif Diyalog Toplantısı 8.06.2021
“İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi 5. Yürütme Kurulu Toplantısı 6.06.2021
Pilot Yargılama Usulünün Değerlendirilmesi Hakkında 1. İstişare Toplantısı 5.06.2021
Pilot Mahkemeler için Medya ve Halkla İlişkiler Eylem Planı 4.06.2021
Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru 31.05.2021
2021 Yılı Mayıs Ayı Noterlik Teftişleri 25.05.2021
Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında Üçüncü Webinar 21.05.2021
Gençlik ve Spor Bakanlığını Temsile Yetkili Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar 7.04.2021
İdare ve Siz El Kitabı Yayınlanmıştır 31.03.2021
İdari Yargıda Avrupa Adil Yargılanma Standartlarına ilişkin Emsal Kararlar Kitabı Yayınlanmıştır 31.03.2021
Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında İkinci Toplantı 31.03.2021
“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Projesi Kapsamında Kısa Dönemli Ulusal Uzman İhale Çağrısı 26.03.2021
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı. 8.03.2021
Avrupa Konseyi Ankara Porgram Ofisi Başkanı Sayın Cristian Urse Genel Müdürümüzü Ziyaret Etmiştir 4.03.2021
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Sayın Halil Koç Makamında Ziyaret Edilmiştir 4.03.2021
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünü Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukat 24.02.2021
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini Temsile Yetkili Avukatlar Listesi 23.02.2021
İdari Yargı Projesi Kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumu İle Toplantı Gerçekleştirilmiştir 12.02.2021
Fransa İdari Yargı Sisteminde Reformlar Ve Fransa İdari Yargı Sisteminde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Raporu 5.02.2021
"Ombudsmanlık Kurumunu Korunması, Desteklenmesi ve Geliştirilmesi" Yayını Türkçe Olarak Yayımlandı 2.02.2021
İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Auç) Yöntemleri Hakkında Webinar Katılımcı ve Sunumlara İlişkin Tanıtım Videosu 1.02.2021
2020 Yılı Faaliyet Raporu 5.01.2021
2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 26.12.2020
“İdari Yargı Projesinin 4. Yürütme Kurulu Toplantısı 25.12.2020
İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Auç) Yöntemleri Hakkında Webinar 25.12.2020
Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri Hakkında Duyuru 19.11.2020
Noterliklerde Dijital Dönüşüm Kapsamında E-Noter Uygulamaları Tanıtım Toplantısı 26.10.2020
Sahil Güvenlik Komutanlığını Temsile Yetkili Avukatlar 22.10.2020
Adli Tebligat İşbirliği Protokolü İmzalandı 21.10.2020
Konkordato Eğitimlerine İlişkin Duyuru 13.10.2020
Arabuluculuk 1 Milyondan Fazla Dosyayı Çözüme Kavuşturdu 9.10.2020
Arabuluculukta Uzmanlığa İlişkin Duyuru 28.09.2020
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı, Hakem Ücret ve Tanık Ücret Tarifesi 24 Eylül 2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 24.09.2020
Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru 17.09.2020
"Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Standartlar” belirlendi. 7.09.2020
Elektronik Tebligat İle 19.112 Ağaç Kurtarıldı 28.08.2020
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Ön Değerlendirme Raporu 11.08.2020
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünü Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 29.07.2020
Nitelikli Hesaplamalar Uzmanlık Alanında Aranan Hesaplama Eğitimi Şartının Kaldırılmasına İlişkin Duyuru 17.07.2020
Adalet Bakanlığı 186 Adet Yeni Noterlik Kurdu 9.07.2020
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin 3.Yürütme Kurulu Toplantısı 7.07.2020
2020 Yılı Mayıs Ayı Noterlik Teftişleri 1.06.2020
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) 31.05.2020
Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler Kapsamında Bilirkişilerin Rapor Teslim Sürelerine İlişkin Duyuru 15.05.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 12.05.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını Temsile Yetkili Hukuk Amiri, Müşavirleri ve Avukatlar 23.03.2020
Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler Kapsamında Avukat Stajyerleri Hakkında Duyuru 18.03.2020
Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler Kapsamında Hukuk Daireleri ve Mahkemelerince Ertelenen Duruşma ve Keşiflere İlişkin Tebligat Giderleri Hakkında Duyuru 17.03.2020
Bakan Yardımcımız Sayın Zekeriya Birkan’a Ziyaret 13.03.2020
Noterlik Kanununun 55 inci Maddesi Uygulaması 10.03.2020
2020 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi 05/03/2020 tarihli ve 31059 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 6.03.2020
Bilirkişilik Bölge Kurulları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı 28-29 Şubat 2020 tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. 5.03.2020
"Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ" 01/03/2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 2.03.2020
İdari Yargıda Eğitim İhtiyacı Analizi 2. Çalıştayı 27.02.2020
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Danıştay Başkanlığı Çalışma Ziyareti 21.02.2020
İdari Yargının İyileştirilmesi İçin Yol Haritası Çalıştayı 21.02.2020
Bilirkişilik Temel ve Yenileme Eğitimi Müfredat Güncellemesine İlişkin Duyuru 12.02.2020
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Mekanizmalarının Belirlenmesi Çalıştayı 10.02.2020
Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Dönemi Başladı 3.02.2020
2019 Yılı Faaliyet Raporu 30.01.2020
Bakan Gül Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısına Katıldı 23.01.2020
Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi Ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı İle Ödenmesi Tanıtım Toplantısı 20.01.2020
Bakan Gül: Elektronik Tebligat Uygulamasıyla 630 Bin Ton Kağıt Tasarrufu Sağlandı 16.01.2020
Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi Elektronik Tebligat Tanıtım Programı 13.01.2020
2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 2.01.2020
Nöbetçi Noterliklere Yoğun İlgi 31.12.2019
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Eğitim İhtiyacı Analizi Toplantısı 23.12.2019
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü Temsile Yetkili Hukukçu Listesi 20.12.2019
2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav Sonucu İçin Tıklayınız 9.12.2019
Aile Hukuku Çalıştayı 4.12.2019
Pakistan Yargı Heyetinin Genel Müdürlüğümüzü Ziyareti 29.11.2019
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 2. Yürütme Kurulu Toplantısı 28.11.2019
“Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi” Dil Asistanı İş İlanı 25.11.2019
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Çalışma Ziyaretleri 22.11.2019
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı - 6 19.11.2019
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı - 5 14.11.2019
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Çalışma Ziyaretleri 13.11.2019
Bilirkişilikte Yargıtay Uygulamaları Toplantısı 1.11.2019
Noterlik Çalışma Grupları Sonuç Raporları Sunumu 31.10.2019
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı-3 28.10.2019
Bilirkişilik Çalışma Grupları Sonuç Raporu Sunumu 22.10.2019
Bilirkişilik Danışma Kurulu Toplantısı 22.10.2019
2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız 14.10.2019
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Türkiye Noterler Birliği ile Farkındalık Toplantısı Yapıldı 10.10.2019
Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabına İlişkin Duyuru 9.10.2019
Sigorta Hukuku Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk 7.10.2019
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı-2 6.10.2019
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı-1 25.09.2019
Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi Kapsamında Çalışma Ziyareti 24.09.2019
Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi Kapsamında Uluslararası Çalıştay 23.09.2019
Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi’nin 4.Yürütme Kurulu Toplantısı 22.09.2019
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Birinci Yürütme Kurulu Toplantısı 21.09.2019
Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Verecek Eğitim Kuruluşlarına İzin Verilmesine İlişkin Duyuru 2.07.2019
Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge 28.06.2019
"2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi" 30/05/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi 30.05.2019
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu Temsile Yetkili Hukuk Birimi Amirleri ve Avukatları 21.02.2019
Noterlik Kanununun 55 inci Maddesi Uygulamasına İlişkin Duyuru 11.02.2019
Bilirkişilik Başvuru Sonucuna İtiraz Usulüne İlişkin Ek Duyuru 30.01.2019
"Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik" 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 30.01.2019
"Konkardato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik" 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 30.01.2019