Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Gelen-Giden Evrak Bürosu

Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla (Kargolardan gelen evrak dahil) gelen evrakın açılması taranması ve bunların tekrar birleştirilerek ilgili bürolara gönderilmesi,

Genel Müdürlüğümüz Noterlik Bürosuna ait Noterlik belge talerinin UYAP ekranından kaydının yapılması, atama taleplerinin ise deftere numaratör ile sayı verilerek kayıt yapılması,

Genel Müdürlüğümüz Arabuluculuk Hizmetleri Daire Başkanlığına ait Arabulucu sınav evrakının teslim alınması taranması ve kayıt yapılarak bürosuna gönderilmesi.Arabuluculuk sicil makbuzlarının alınması deftere numaratör ile sayı verilerek kayıt yapılması ve bürosuna gönderilmesi,

Bakanlığımızın ek binalarından Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren evrakın zimmet karşılığı alınması ve ilgili bürolara gönderilmesi,

UYAP ekranına Genel Müdürlükler, Daire Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen evrakın incelenip eklerine bakılarak ilgili bürolara gönderilmesi,

Gelen Evrak Bürosuna fiziki olarak gelen evrakın memurlar tarafından zimmet karşılığı alınması,

Fiziki olarak gelip taranan evrakın Bakanlık kaydı yapılarak ilgili bürolara gönderilmesi,

Genel Müdürlükler,Daire Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından Genel Müdürlüğümüze gelen evraktan okunamayan, eki olmayan ve Genel Müdürlüğümüzü ilgilendirmeyen evrakın geldiği yere iade edilmesi,

Genel Müdürlüğümüze bağlı bütün bürolardan fiziksel olarak gidecek evrakın teslim alınması,

Genel Müdürlüğümüze ait bürolardan fiziksel olarak gelen evrakın zarflanarak liste karşılığında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına giden evrak şube müdürlüğüne teslim edilmesi,

Postaya verilen ancak birçok nedenle (adreste bulunmayan, adres değişikliği v.b.) adresine ulaşmayarak tekrar iade gelen evrak ın bürolarına teslim edilmesi,

İşlemleri Gelen-Giden Evrak Bürosu tarafından yerine getirilmektedir.