Noterlik İlanları

Boş bulunan noterliklere yapılacak olan başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin bilgi ve kılavuzlarına ulaşmak için tıklayınız.