Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi Kapsamında Çalışma Ziyareti

       Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi kapsamında; İngiliz Kraliyet Posta İdaresinin işleyişini ve İngiltere adli tebligat sistemi ve iyi uygulama örneklerini incelemek, çeşitli tebligatların işleyişini görmek ve idari süreçleri tanımak, Londra'da bulunan adliye ve mahkemeleri ziyaret ederek çalışma sistemini incelemek amacıyla İngiltere'ye (Londra) çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Anılan çalışma ziyaretine Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Üyesi Adem ALBAYRAK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı İlker KOÇYİĞİT, Genel Müdürümüz Hakan ÖZTATAR, Daire Başkanı Cengiz ÖZEL, Tetkik Hakimi Ali DENİZHAN, Posta ve Telgraf A.Ş. Posta ve Kargo Şube Müdürü Şahin GÜR ve Proje Asistanı Zahra BUDAK katılmışlardır.

Fotoğaflar