Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Kanun Yararına Temyiz Bürosu

       2992 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüzce Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363. maddesi ile İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinin ve bölge adliye (veya idare) mahkemesi hukuk dairelerinin kesin olarak verdikleri kararlarla, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlara karşı kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemleri yürütülmektedir.

       Yıllar itibariyle Kanun Yararına Temyiz işlemleri sayısı aşağıda gösterilmiştir.

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Açılan Dosya Sayısı 1067 1402 1617 1270 1593 1866
Eksik Tebligat 35 41 48 31 29 32
Bakanlık Gerekçeli Red 910 1350 1333 1192 1168 1268
Yargıtaya Yazılan 62 88 89 75 72 85
Kanun Yararına Bozulan 53 75 55 10 22 23
Yargıtayca Red 9 10 11 2 6 6
Kesin Olmadığı İçin Temyiz Kararı Verilen - - - 2 - -
Yargıtay İncelemesi Devam Eden - 3 23 63 44    56