Noterlik Çalışma Grupları Sonuç Raporları Sunumu

Yargı Reformu Strateji belgesi çerçevesinde, noterlik mevzuatının uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirmesine yönelik olarak oluşturulan, Noterlik Çalışma Gruplarının sonuç raporları, Hukuk İşleri Genel Müdürümüz Sayın Hakan Öztatar ve Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ile ilgili Kurum ve Kuruluşlarımızın temsilcilerinin katılımlarıyla 30.10.2019 tarihinde Ankara Hakimevi'nde düzenlenen toplantıda Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Zekeriya Birkan'a arz edilmiştir.
 

Fotoğaflar