İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Danıştay Başkanlığı Çalışma Ziyareti

    İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 21/02/2020 tarihinde Danıştay Başkanlığına yapılan çalışma ziyaretinde projeye ilişkin toplantı gerçekleştirilmiştir.
   Toplantıya Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Emrah Özcan, Danıştay Tetkik Hakimleri Sayın Emre Erman ve
Sayın Nihan Didem Altınbilek, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Metin Engin, Tetkik Hakimleri Sayın Ekrem Gökçe ile Sayın Abdulkadir Tutar ve Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Sayın Özlem Demirel Cook ile Avrupa Konseyi Uzmanları Sayın Ray Burningham, Sayın Karine Gilberg ve Sayın Doç. Dr. Engin Saygın katılmıştır.