Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Bilgi İşlem Bürosu

Bilgi İşlem Bürosu;

Genel Müdürlüğümüz bürolarında yürütülen işlerin aksamasını önlemek amacıyla donanımlarda meydana gelen sorunların giderilerek, bilgisayarların işletimde tutulması,

Genel Müdürlüğümüz personelinin UYAP-I, Döküman Yönetim Sistemi (DYS) ve Hukuk İşleri Modüllerinde meydana gelecek sorunların takibi ve gerekli teknik destek verilmesi,

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü birimlerinin UYAP II ye geçirilmesi ile entegrasyon işlerinin takibi, bu konuda Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile gerekli görüşmelerin yapılması, Uyap II ye geçişte oluşturulan ara yüz kontrollerinin yapılması, hataların tespiti ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen görevler kapsamında Türkiye Noterler Birliği ile Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere elektronik bilgi ve belge alış verişi için gerekli entegrasyon çalışmalarını yürütülmesi,

Genel Müdürlüğümüz bürolarının UYAP Bilişim Sistemi kapsamında kağıtsız ofis mantığında çalışmasını sağlamak amacıyla Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile koordinasyonun sağlaması,

Mobil ve masaüstü yazılım geliştirme ve süreç kontrolünün sağlanması, test işlemleri ve hataların giderilmesi, gerçek ortama atılması ve çalışabilirlik kontrolünün sağlanması,

Bilgi İşlem Bürosu yazışmalarının yapılması ve takibinin sağlanması, entegrasyon işlemleri için dosya takibinin yapılması (toplantı tutanaklarırının, gündemlerinin, yazışmaların vb.)

Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde gerekli duyurular ile güncellemelerin yapılması, gerektiğinde mobil ve masaüstü web uygulamalarının yedeklemesinin yapılması,

Genel Müdürlüğümüz bürolarındaki sunum işleri ile kitap, kapak belge ve grafik tasarımları konusunda çalışan personele teknik destek verilmesi,

Genel Müdürlüğümüz Elektronik İmza Başvurularının takibinin yapılması, Genel Müdürlüğümüz görevli personelin e-imza kurumlarının yapılması, kullanımı konusunda personelin bilgilendirilmesi,

UYAP üzerinde bulunan rehberin güncel tutulması,

görevlerini yerine getirmektedir.