İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Çalışma Ziyaretleri

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 06/11/2019 tarihinde Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Proje Bürosu ile Avrupa Konseyi Heyeti tarafından Genel Müdürümüz Sayın Hakan Öztatar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Esat Toklu ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Sayın Muhittin Özdemir ziyaret edilmiş ve bu çalışma ziyaretlerinde projeye ilişkin toplantılar gerçekleştirilmiştir.

 

Fotoğaflar