2023 Yılı Konkordato Komiserliği Başvuruları Hakkında Duyuru

Bakanlığımıza ve bilirkişilik bölge kurullarımıza gelen yoğun taleplerin değerlendirilmesi sonucunda konkordato komiserliği listelerinde kayıtlı olup eğitimlerinin bittiği 13 Kasım 2023 tarihine kadar yenileme eğitimi alanlardan çeşitli nedenlerle başvuru yapamayanlar ile başvuru yaptığı halde eksik evrakı bulunan kişiler için başvuru ve yenileme talep ekranlarının 4-5 Aralık 2023 tarihleri arasında  tekrar açılması uygun görülmüştür.
Belirtilen başvurular haricinde yapılan yeni başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu itibarla,  
1-Konkordato komiserliği listelerinde kayıtlı olup başvuru yapamayanlar, 12 Ekim 2023 tarihli Duyurunun “Başvuru şartları” bölümünün (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair Ek-2 de yer alan beyanname ile yenileme eğitimi katılım belgesini, başvuru yaptığı halde eksik evrakı bulunanların ise bu evrakları, Vatandaş Portal üzerinden elektronik imza veya mobil imza ile giriş yaparak http://vatandas.uyap.gov.tr  adresinden Ek-1 de yer alan başvuru kılavuzundaki adımlar izlenmek suretiyle ilgili bölge kuruluna göndermeleri gerekmektedir.  (e-devlet şifresi ile giriş yapıldığında başvuru menüsü görüntülenmeyecektir.) 

2- Fiziki evrakla şahsen, posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamaz. Yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir.

3- Birden fazla bölge kurulu listesine kayıt olmak üzere başvuruda bulunulamaz.   

4- Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği medeni usul hukuku, icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar komiserlik eğitiminden muaf olduklarından bu kişilerin başvurularında konkordato komiserliği temel eğitimi ve yenileme eğitimi katılım belgesi aranmaz.

5- Başvuruda aranan bilgi ve belgelerin tam, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde elektronik ortama  yüklenmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği reddedilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.


Ek-1BaşvuruKılavuzu

Ek-2Beyanname