İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin 3.Yürütme Kurulu Toplantısı

    İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin 3.Yürütme Kurulu Toplantısı, 19 Haziran 2020 tarihinde Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Hakan Öztatar’ın başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürümüz tarafından açılış konuşmaları ve değerlendirmeler yapılmasının ardından, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili Sayın Pınar Başpınar projeye dair bilgilendirmeler yapmıştır. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Metin Engin tarafından, açılış töreni ile başlayan süreçte proje faaliyetleri kapsamında yapılan çalıştaylara ve çalışma ziyaretlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirilmiştir. Toplantıda bir sonraki çalışma planını onaylamanın yanı sıra salgın döneminden kaynaklanan güçlükler ele alınarak, karşılaşılan bu duruma uyum sağlayabilmek üzere çevrimiçi toplantılar gibi tedbirler ve proje faaliyetlerinde yapılması olası değişiklikler de ele alınmıştır. Toplantı, katılımcıların düzenlenen soru ve cevap oturumuna katkılarıyla yapıcı bir biçimde ilerlemiş, proje paydaşlarının kurumsal çalışmaları ve araçlarını paylaşmaları, projenin etkin bir şekilde uygulanması için en iyi uygulamalara yönelik taahhütler ve güçlü bir iş birliğine dair bir dizi konular ele alınmıştır. Ayrıca bir sonraki Yürütme Kurulu Toplantısının, Aralık 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

    Toplantıya Hukuk İşleri Genel Müdürü ile Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı, Kamu Denetçiliği Kurumu temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı yetkilileri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Konseyi Program Ofisi temsilcileri, Türkiye Barolar Birliği temsilcisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Başmüfettişi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Adalet Bakanlığı ilgili birimlerinin temsilcileri katılmıştır.