Kamuda Çalışanların Avukatlık Stajı İçin Gereken Belgelere İlişkin Bilgilendirme

 
Mevzuatımızda, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanların avukatlık stajına başlamaları hususunda herhangi bir izin prosedürü öngörülmediği gibi, ilgili baroya başvurduktan ve staj listesine yazılmaları kesinleşerek staja başladıktan sonra, bu hususu görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşu ile çalıştıkları işyerine bildirmeleri yeterli bulunmaktadır.    

Avukatlık staj başvuru dilekçesine hangi belgelerin eklenmesi gerektiği hususu Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde düzenlenmiştir. 22.06.2022 tarih ve 31874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkındaki Yönetmelik ile başvuru dilekçesine eklenecek belgelerde herhangi bir değişiklik yapılmamış, yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanlara, avukatlık stajının başladığını ve bittiğini görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşu ile çalıştıkları işyerine bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu itibarla, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde belirtilmeyen herhangi bir belgenin staj başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmemekte olup, aksi bir uygulama mevzuata uygun değildir.