Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi Kapsamında Uluslararası Çalıştay

       Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi kapsamında 18 Temmuz 2019 tarihinde Uluslararası Çalıştay gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürümüz Proje Lideri Sayın Hakan Öztatar’ın açılış konuşmasıyla başlamış; İngiltere, Belçika ve Hollanda'dan gelen yabancı uzmanların kendi ülkelerindeki adli tebligat sistemi ve ülke iyi uygulamaları hakkında bilgi verdiği sunumları ile sona ermiştir. Çalıştay’a Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, PTT, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Bakanlık Birim Temsilcileri katılmıştır.

Fotoğaflar