"Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu / İstanbul" Duyurusu


Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz TUNÇ'un teşrifleri ile 10 Ekim 2023 tarihinde, ticaret, sözleşme ve idare hukuku kapsamında yaşanan sorunlar ile alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin tartışılacağı "Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu/İstanbul" toplantısı, Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir. 

İlgililere duyurulur.