İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 2. Yürütme Kurulu Toplantısı

    İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin 2.Yürütme Kurulu Toplantısı, 26 Kasım 2019 tarihinde Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Hakan Öztatar’ın başkanlığında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürümüz tarafından açılış konuşmaları ve değerlendirmeler yapılmasının ardından, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili Sayın Pınar Başpınar projeye dair bilgilendirmeler yapmıştır. Daire Başkanı Sayın Metin Engin tarafından, açılış töreni ile başlayan süreçte proje faaliyetleri kapsamında yapılan yedi adet çalıştaya, çalışma ziyaretlerine ve ilk yürütme kuruluna ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Sayın Rita Marascalchi tarafından, projenin bir sonraki uygulama döneminde yapılacak faaliyetlere ilişkin sunum gerçekleştirilmiştir.
    Toplantıya Hukuk İşleri Genel Müdürü ile proje bürosu temsilcileri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Konseyi Program Ofisi temsilcileri, Danıştay Başkanlığı temsilcileri, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Ankara Bölge Mahkemesi İdari ve Vergi Dava Daireleri Başkanları, İdare ve Vergi Mahkemesi Başkanları, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Hakimi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişleri, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birliği Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi temsilcileri ve Hukukçular Derneği Başkanı ile Adalet Bakanlığı ilgili birimlerinin temsilcileri katılmıştır.