Deprem Bölgesinde Bulunan Avukat Stajyerlerinin İdari İzinli Sayılmalarına İlişkin Bilgilendirme

Kamuoyunca da yakından takip edildiği üzere, 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olarak tespit edilen iki büyük deprem meydana gelmiş, depremler Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerde yoğun bir şekilde hissedilmiştir.

Söz konusu depremler milletimizi derinden sarsmış, can kayıpları, yaralanmalar ve maddi hasarlara sebebiyet vermiştir. Devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, bölge halkı ve milletimizin gayretleri ile depremin olumsuz sonuçlarının giderilmesi ve yaralarının sarılmasına çalışılmaktadır.

Depremin etkilediği il ve bazı mülhakat adliyelerinde meydana gelen maddi hasarlar, bu adliyelerde avukatlık stajı yapanlar ve yakınlarının yaşadığı mağduriyetler nedeniyle avukatlık stajı açısından bazı tedbirlerin alınması zorunluluğunu doğurmuştur.

Bu itibarla;

1-Depremin yoğun bir şekilde etkilerinin hissedildiği Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ il ve mülhakat adliyeleri nezdinde mahkeme stajına devam eden avukat stajyerlerinin 06.02.2023 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile idari izinli sayılmaları ve bu sürenin stajdan sayılması,

2-Yukarıda sayılan il nüfus kütüğüne kayıtlı bulunan ya da bu illerde yakınları ikamet eden ülke genelindeki adliyeler nezdinde mahkeme stajına devam eden avukat stajyerlerinin talepleri halinde aynı şekilde 06.02.2023 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile idari izinli sayılmaları ve bu sürenin stajdan sayılması,

Hususunda gerekli değerlendirmenin yapılması için Adli Yargı îlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yazı yazılmıştır.