İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Çalışma Ziyaretleri

    İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Avrupa Komisyonu Proje İzleme ve Denetleme Uzmanı Sayın Alexandra Khoudokormoff 22/11/2019 tarihinde Genel Müdürümüz Sayın Hakan Öztatar’ı ziyaret etmiş, bu çalışma ziyaretinde projeye ilişkin toplantı gerçekleştirilmiştir.