Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Bilgi Edinme Bürosu

 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca Bakanlığımız Müsteşarlık Makamından intikal eden bilgi edinme talepleri, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığı ile gelen dilekçeler ile Bakanlığımız Özel Kalem Müdürlüğü’ne, Cumhuriyet Savcılıkları’na veya vatandaşın doğrudan Bakanlığımıza yapmış olduğu başvurular konularına göre tasnifi yapılarak değerlendirilmekte ve ilgilisine cevap verilmektedir. Başka birimin görev alanına girmesi halinde evrak ilgili birime gönderilmektedir. Bir kısım dilekçeler, konunun araştırılması veya ilgilinin şikayet ve taleplerinin açıklattırılması için ikamet adresine göre Cumhuriyet Savcılığına gönderilmekte, Başsavcılığın görüşü de alınmak suretiyle vatandaş bilgilendirilmekte ve adli veya idari olarak işlemini nasıl takip edeceği, avukat talebi olması halinde nasıl adli yardım alabileceğine dair usul ve esaslar gösterilmektedir. 

Bilgi edinme bürosuna intikal eden evrak büro personeli ve şube müdürü tarafından tasnif edilmekte, hakim incelemesinden sonra imzaya sunulmakta, daire başkanı ve genel müdür yardımcısının onayı ile işlem tamamlanmaktadır.

2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılı gelen talep sayıları aşağıdaki gibidir.
2019 yılı Vatandaş Talebi:1222, Cimer ve Bilgi Edinme Talepleri:2878 adettir. 
         

2014 YILI :  2015 YILI : 2016 YILI : 2017 YILI : 2018 YILI :
   
Bilgi Edinme : 224 Bilgi Edinme : 69 Bilgi Edinme : 29 Bilgi Edinme : 60 Bilgi Edinme : 1
Bimer : 1071 Bimer : 415 Bimer : 287 Bimer : 1051 Bimer : 888
Vatandaş : 978 Vatandaş : 320 Vatandaş : 133 Vatandaş : 1296 Vatandaş : 959
    Cimer : 48 Cimer : 422 Cimer : 551