Aile Hukuku Çalıştayı

    Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Aile Hukuku Çalıştayı” Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL’ün katılımlarıyla 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Meyra Palace Otel'de gerçekleştirilmiştir.
    Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ile Bölge Adliye Mahkemesi başkan ve üyeleri, adli yargıdan aile Mahkemesi hâkimleri ile Cumhuriyet savcıları, avukatlar ve akademisyenlerin katıldığı Çalıştay kapsamında dört ayrı çalışma grubu oluşturularak aile hukuku alanında yaşanan uygulama ve mevzuat kaynaklı sorunlar masaya yatırılmış ve çözüm önerileri geliştirilmiştir.