Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Türkiye Noterler Birliği ile Farkındalık Toplantısı Yapıldı

     Açılış konuşmasını Genel Müdürümüz Sayın Hakan Öztatar'ın yapmış olduğu "Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Çalışması Farkındalık Toplantısı"na Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Faruk Bilir, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Sayın Dursun Cin ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla 9 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Noterler Birliği'nde gerçekleştirilmiştir.

       Toplantıda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürümüz Hakan Öztatar 6698 Sayılı Kanun ve uygulanması konusunda farkındalık oluşturulması ve özellikle noterlerimizi ilgilendiren konularda önemli tespitlerde bulunmuş ve çalışmaların koordineli bir şekilde sürdürülmesi konusunda temennilerde bulunmuştur. 
 

Fotoğaflar