Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Kaybolan Dosya Bürosu

 

Genel Müdürlüğümüz 4473 sayılı Yangın, Yer Sarsıntısı, Seylap ve Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümleri gereğince, hukuk mahkemeleri ile icra ve iflas dairelerinde zayi olan dosyaların yenilenmesine ilişkin işlemleri de yürütmektedir.

    Bu kapsamda;
    2014 yılında 82 adet,
    2015 yılında 98adet,
    2016 yılında 82adet,
    2017 yılında 92adet,
    2018 yılında 135 adet,
    2019 yılında 103 adet

 

    dosyanın yenileme işlemi yapılmıştır.