Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi Elektronik Tebligat Tanıtım Programı

Bakanlığımızca yürütülen "Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında; elektronik tebligatın farkındalığının artırılması ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenecek  Elektronik Tebligat Tanıtım Programı gerçekleştirilecektir.

 

Fotoğaflar