Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) e-Devlet Kapısı Üzerinden Başvuruya İlişkin Duyuru

Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nde yapılan 29.11.2023 tarihli değişiklik ile Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde (UETS) e-Devlet Kapısı vasıtasıyla iki aşamalı kimlik doğrulama yöntemi ile isteğe bağlı hesap açılışı sağlanmıştır. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren gerçek kişiler isteğe bağlı e-tebligat (UETS) adreslerini e-Devlet iki aşamalı kimlik doğrulama yöntemiyle açabilmekte ve mevcutta kaydı bulunan, ancak şahsi kullanıma açık olmayan hesaplarını "alıcı" olarak güncelleyebilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.