İletişim Bilgileri

 
Santral
0312 417 77 70
 
Avukatlık Ruhsat Bürosu
414 81 33
414 82 70
Avukatlık Disiplin Bürosu
414 83 82 
414 83 92
Gelen-Giden Evrak Bürosu
414 83 89
414 83 96

 
Görüş Bürosu
414 81 10


 
Kanun Yararına Temyiz Bürosu
414 83 83
414 83 98
Kaybolan Dosya Bürosu
414 83 83
414 83 98

 
Noterlik Atama Bürosu
414 81 19


 
Noterlik Belge Bürosu
414 81 29


 
Noterlik İzin Bürosu
414 81 29


 
Personel ve İdari İşler Bürosu
414 81 09


 
Proje Bürosu
414 83 80
414 83 88
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
bedk.adalet.gov.tr

549 52 20
549 52 21
Faks
219 44 26
E-Posta
higm@adalet.gov.tr
 
Adres 
Adalet Bakanlığı Ek Bina B Blok
Milli Müdafaa Caddesi No:22 06659 
Kızılay/ANKARA