TAMAMLANAN PROJELER


Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında 2013 yılı başından itibaren Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Almanya IRZ Vakfı ile birlikte yürütülen "Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi" ile;

Bilirkişiye başvuru sayısının azaltılması,

Ek rapor sayısının minimuma indirilmesi,

Bilirkişi raporlarına olan itirazların asgari düzeye çekilmesi,

Bilirkişi kalitesinin arttırılması,

Yargılama süresinin kısaltılması,

Amaçlanmış olup 23/06/2015 tarihinde Projenin resmi kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu proje ile;

Adli ve idari yargı alanında bilirkişilik sisteminden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik olarak;

Pilot il olarak belirlenen İstanbul, Antalya, Samsun, Manisa ve Şanlıurfa'da ve tüm ülke çapında değişik şehirlerde yargının tüm aktörleri bir araya getirilerek sempozyumlar, konferanslar ve çalışma toplantıları ile bilirkişilikten kaynaklı sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri getirilmiş, değişik alanlardan çok sayıda bilirkişi eğitimden geçirilmiş ve sertifikasyonu sağlanmıştır.

Sıklıkla bilirkişilik kurumuna başvurulan alanlardan olan iş hukuku ve iş kazalarından kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin sempozyumlar gerçekleştirilmiş ve bu alanda yaşanan sorunlara ilişkin sonuç bildirisi metni oluşturularak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bilirkişilik kurumuna yoğun olarak başvurulan diğer alanlar olan tıbbi uygulama hatalarından kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin sempozyumlar gerçekleştirilmiş ve yine bu alanda yaşanan sorunlara ilişkin sonuç bildirisi metni oluşturularak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Başka bir alan olan trafik kazalarından kaynaklanan ceza ve hukuk yargılamalarında bilirkişilik konulu sempozyumlar gerçekleştirilmiş ve yine bu alanda yaşanan sorunlara ilişkin sonuç bildirisi metni oluşturularak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

"İdari Yargıda Karşılaşılan Bilirkişilik Sorunları ( İmar Davalarında Bilirkişilik)" konulu Sempozyum sonucunda, idari yargıda karşılaşılan bilirkişilik (imar davalarında bilirkişilik) sorununun çözümüne faydası olması açısından, katılımcılar tarafından tartışılarak ortak bir metin oluşturulmuştur.

Bu sempozyumlarda Adli Tıp Kurumu gibi resmi bilirkişilik kurumları dışında üniversitelerin de kurumsal bilgi ve tecrübeleriyle yargıya yardım etmelerinin önemi vurgulanmış ve proje faaliyetleri sayesinde bu konuda farkındalık oluşmuştur.