TAMAMLANAN PROJELER

Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi


Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında 2013 yılı başından itibaren Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Almanya IRZ Vakfı ile birlikte yürütülen "Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi" ile;

Bilirkişiye başvuru sayısının azaltılması,

Ek rapor sayısının minimuma indirilmesi,

Bilirkişi raporlarına olan itirazların asgari düzeye çekilmesi,

Bilirkişi kalitesinin arttırılması,

Yargılama süresinin kısaltılması,

Amaçlanmış olup 23/06/2015 tarihinde Projenin resmi kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu proje ile;

Adli ve idari yargı alanında bilirkişilik sisteminden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik olarak;

Pilot il olarak belirlenen İstanbul, Antalya, Samsun, Manisa ve Şanlıurfa'da ve tüm ülke çapında değişik şehirlerde yargının tüm aktörleri bir araya getirilerek sempozyumlar, konferanslar ve çalışma toplantıları ile bilirkişilikten kaynaklı sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri getirilmiş, değişik alanlardan çok sayıda bilirkişi eğitimden geçirilmiş ve sertifikasyonu sağlanmıştır.

Sıklıkla bilirkişilik kurumuna başvurulan alanlardan olan iş hukuku ve iş kazalarından kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin sempozyumlar gerçekleştirilmiş ve bu alanda yaşanan sorunlara ilişkin sonuç bildirisi metni oluşturularak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bilirkişilik kurumuna yoğun olarak başvurulan diğer alanlar olan tıbbi uygulama hatalarından kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin sempozyumlar gerçekleştirilmiş ve yine bu alanda yaşanan sorunlara ilişkin sonuç bildirisi metni oluşturularak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Başka bir alan olan trafik kazalarından kaynaklanan ceza ve hukuk yargılamalarında bilirkişilik konulu sempozyumlar gerçekleştirilmiş ve yine bu alanda yaşanan sorunlara ilişkin sonuç bildirisi metni oluşturularak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

"İdari Yargıda Karşılaşılan Bilirkişilik Sorunları ( İmar Davalarında Bilirkişilik)" konulu Sempozyum sonucunda, idari yargıda karşılaşılan bilirkişilik (imar davalarında bilirkişilik) sorununun çözümüne faydası olması açısından, katılımcılar tarafından tartışılarak ortak bir metin oluşturulmuştur.

Bu sempozyumlarda Adli Tıp Kurumu gibi resmi bilirkişilik kurumları dışında üniversitelerin de kurumsal bilgi ve tecrübeleriyle yargıya yardım etmelerinin önemi vurgulanmış ve proje faaliyetleri sayesinde bu konuda farkındalık oluşmuştur.
 

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi


          Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin temel amacı idari yargıdaki ihtiyaç analizlerinin yapılması suretiyle sistemimizdeki sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin belirlenmesi ve bu hususlarda gerekli mevzuat ve yapısal değişikliklerin önerilmesidir. Ayrıca kamu bilincini artırmak ve bu sayede kamunun idari yargıya olan güvenini daha da artırmak temel amaçları arasında yer almaktadır.
          İdari yargıda 9 bölge idare mahkemesi bulunmaktadır. Ankara Bölge İdare Mahkemesi  1.İdari Dava Dairesi, Ankara 2.İdare Mahkemesi, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare Mahkemesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi  2. Vergi Dava Dairesi, İstanbul 15. Vergi Mahkemesi ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi  3. İdari Dava Dairesi olmak üzere 6 pilot mahkeme belirlenmiştir. Pilot mahkemelerimizin tarafından rehber kitapçıklar ile görev tanımı ve iş akışına ilişkin taslak çalışmalar hazırlanmış, bu rehber materyaller nihai hale getirilerek basımı gerçekleştirilmiştir. Bu pilot çalışmanın amacı vatandaşlara, avukatlara, mesleğe yeni başlayan idari hâkimlere ve kalem personeline ayrı ayrı hitap edecek şekilde materyal hazırlanarak, idari yargı süreçleri hakkında bilgilendirmek ve idari yargı mahkemelerine erişime kolaylık sağlamaktır.
          Proje kapsamında seçilen altı pilot mahkemenin hâkimleri ve personelinin değerli katkılarıyla, zaman ve emek kaybını en aza indirmek ve yargılama ile mahkemeye erişimi kolaylaştırmak üzere idari yargı ve vergi yargısı usul ve uygulamalarını açıklığa kavuşturmak üzere 12 rehber materyalden oluşan bir set hazırlanmış olup, rehber materyaller seti el kitapları şu şekildedir :


İdari Yargılama Usulü El Kitapları
El Kitabı No.1: Görev
El Kitabı No.2: Yetki
El Kitabı No.3: Ehliyet
El Kitabı No.4: Süre
El Kitabı No.5: İdare Mahkemelerinde Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlemler
El Kitabı No.6: Husumet
Vergi Davaları ve Vergi Yargılaması Rehber El Kitabı
Vergi Davaları Rehberi
Sıkça Sorulan Sorular
İdare Mahkemelerinde Görülen Davalar ve Yargılama Usülleri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Vergi Davaları ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Kalem Personeli Rehber El Kitapları
İlk Derece İdari Yargı Kalem Personelinin Görev Tanımı ve İş Akışı
Bölge İdare Mahkemesi Kalem Personelinin Görev Tanımı ve İş Akışı
Kalem Personeli İş Kartları Şeması / İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemeleri

Projemizin eğitim bileşeni kapsamında modüller hazırlanmıştır. Modüller:

  1. Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı
  2. İdari Yargı ile İlgili AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları
  3. Adil Yargılanma Hakkı-Makul Süre
  4. Kalem Personeli için Dava ve Zaman Yönetimi konu başlıklarından oluşmaktadır.


         Akademisyenler tarafından hazırlanan modüller, çalışma gruplarıyla paylaşılarak geliştirilmiştir. Pilot eğitimlerle test edilen modüller kapsamında Eğitici Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından eğitimlere geçilmiş olup, 2019- 2023 yılları arasında 1041 katılımcıya eğitim verilmiştir.