“Kamu Denetçiliği ve Arabuluculuk” Konulu İstişare Toplantısı


Ülkemiz Kamu Başdenetçisi Sayın Şeref MALKOÇ ve Özbekistan Cumhuriyeti Meclisi İnsan Hakları Ombudsmanı Sayın Eshmatova Feruza FARKHODOVNA ile beraberindeki heyet, “Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Arabuluculuk” müessesesi hakkında istişarelerde bulunmak üzere Genel Müdürlüğümüze çalışma ziyareti gerçekleştirmişlerdir.