E-Duruşma Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan e-Duruşma uygulamasına ilişkin “Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik” 30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.