Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz TUNÇ'un Teşrifleriyle İstanbul'da Gerçekleştirilmiştir.


Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz TUNÇ'un teşrifleriyle, ticaret, sözleşme ve idare hukuku kapsamında yaşanan sorunlar ile alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin tartışıldığı Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu/İstanbul programı 10 Ekim 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde yaklaşık 1300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Sempozyuma; Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, bölge adliye ve idare mahkemeleri başkan ve üyeleri, adli ve idari yargı hâkim ve savcıları, Ticaret Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Barolar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, akademisyenler, avukatlar, noterler, arabulucular, bilirkişiler ve iş dünyasından temsilciler katılmıştır.

Açılış konuşmalarının ardından, öğleden sonra ticaret, sözleşme ve idare hukuku kapsamında yaşanan sorunlar ile alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri 3 ayrı oturumda değerlendirilmiştir.