Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Avukatlık Bürosu

1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan; 

- 20. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının adayın stajyerler listesine yazılıp yazılmamasına ilişkin kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Yönetim Kurulunca verilen kararların onaylanması, 

- 8/4. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının adayın levhaya yazılmasına ilişkin kararları hakkında TBB Yönetim Kurulunca verilen “uygun bulma veya bulmama” kararları (Ruhsat işlemleri) ile bunlara ilişkin itirazların kabul veya reddine ilişkin kararlarının onaylanması,

- 71. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Yönetim Kurulu tarafından verilen kararların onaylanması,

- 73. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının baro levhasına yeniden yazılma kararları hakkında TBB Yönetim Kurulunca verilen “uygun bulma veya bulmama kararları” ile bunlara ilişkin itirazların kabul veya reddine ilişkin kararların onaylanması,

- 74. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının ruhsatnamenin iptali ile avukatın adının baro levhasından bir daha yazılmamak üzere silinmesine ilişkin kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Yönetim Kurulunca verilen kararların onaylanması,

- 142. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Yönetim Kurulunca verilen itirazın reddine ilişkin kararların onaylanması,

- 153. madde uyarınca, baro disiplin kurullarının tedbir mahiyetinde işten yasaklama kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Disiplin Kurulunca verilen kararların onaylanması, 

- 157. madde uyarınca, baro disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Disiplin Kurulunca verilen kararların onaylanması, (uyarma, kınama ve para cezalarına ilişkin kararlar Bakanlığımızın onayına tabi değildir)

 - 168. madde uyarınca TBB Yönetim Kurulunca her yıl yenilenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin onaylanması (Tarifede yıl içinde yapılabilecek değişikliklerin onayı da dâhil olmak üzere)

- 182. madde uyarınca, bu Kanuna göre TBB Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerin onaylanması,

 - Geçici 13/2. madde uyarınca dava vekillerinin, Geçici 17/5. madde uyarınca da dava ve iş takipçilerinin baro listesine yazılmamasına ilişkin olarak baro yönetim kurullarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlar hakkında TBB Yönetim Kurulunca verilen itirazların kabul veya reddine ilişkin kararlarının onaylanması,

İşlemleri yürütülmektedir. 

Ayrıca avukatlık ile ilgili görüş talepleri cevaplandırılmaktadır.

 

Avukatlık Ruhsat Başvuru İşlemleri