BOŞ BULUNAN NOTERLİKLERE YAPILACAK OLAN BAŞVURU VE VAZGEÇME TALEPLERİNİN
ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

 
 

Bilindiği üzere kamu hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla elektronik ortamda hizmet sunumunun yaygınlaştırılması yönünde yürütülen çalışmalarla yargı birimlerinin ve Bakanlığımızın merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandırmayı, güvenilirliği arttırmayı ve kurumu kağıtsız ortama taşımayı hedefleyen UYAP Bilişim Sistemi aracılığıyla pek çok hizmet elektronik ortamda verilebilmektedir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda 01.04.2016 tarihinden itibaren gerek belge sahipleri gerekse de noterlerin boş bulunan noterliklere başvuru ve vazgeçme talepleri yalnızca güvenli elektronik imza ile elektronik ortamda alınacak ve noter atamaları elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Boş bulunan noterliklere müracaatta bulunacak olan noterlik belgesi sahiplerinin taleplerinin alınabilmesi için öncelikle www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranına girerek UYAP veri tabanında yer alan bilgilerinin güncel olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Takip edilmesi gereken adımlar başvuru kılavuzunda gösterilmiştir.

Başvuru ekranına giriş yapıldığında; "Uyap veri tabanındaki bilgilerinizin güncellenmesi gerekmektedir" mesajı alınmış ise belge sahiplerinin, bilgilerinin güncellemesi için "Bilgi Güncelleme Formu"nu doldurup Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne posta, e-posta veya faks yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Önemli Uyarı :

1- Başvuru sahibi, elektronik ortamda başvuru işlemlerini ancak bu güncellemeden sonra yapabileceğinden hak kaybı yaşanmaması için güncelleme formu en geç, son başvuru tarihinden bir hafta önce gönderilmiş olmalıdır. Formun ilgili büroya ulaşıp ulaşmadığını takip ediniz.

2- Başvurular ancak güvenli elektronik imza ile yapılabileceğinden başvuru sahiplerinden güvenli elektronik imzası bulunmayanların güvenli elektronik imza temin etmeleri gerekmektedir.

"Bilgi Güncelleme Form" için tıklayınız.

Başvuru için bilgisayara yüklenmesi gereken programlar

Belge sahiplerinin başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Noterlerin başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Beyanname Örneği

Mal Beyanı Örneği


 
Adres : Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Milli Müdafaa Caddesi No:22, Adalet Bakanlığı Ek Bina, B Blok Bakanlıklar / Kızılay / ÇANKAYA / ANKARA
E-posta adresi: higm.bilgiedinme@adalet.gov.tr
Faks Numarası : 0 312 219 44 26 - 28
Noterlik Atama Bürosu Telefonu : 0 312 414 81 60