Hakim ve Cumhuriyet Savcıları İçin Gerekli Belgeler

HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN
NOTERLİK STAJINDAN BAĞIŞIKLI OLARAK
"NOTERLİK BELGESİ"ALMAK İSTEYENLERİN
VERECEKLERİ BELGELER

 

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-devletten alınabilir)

2. 1512 Noterlik Kanununun 7. Maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe
uygun olarak düzenleyip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME

3. 4 adet (4x6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, vesikalık fotoğraf.

4. İdari Yargı Hakim ve Savcıları için Hukuk Fakültesi diploma ve çıkış belgesinin bir sureti (ilgili fakülte veya noter onaylı)

5. Noterlik Belgesi verilmesi istemini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.

2. ve 5. maddelerde bahsi geçen dilekçe ve beyannameyi indirmek için tıklayınız.