İDARİ YARGININ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI VE DANIŞTAYIN
KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ 

 
                 
         Proje ile; idari yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliğinin güçlendirilmesini sağlamak, idari yargı konusundaki kamu bilincini geliştirerek kamunun idari yargıya olan güvenini artırmak amaçlanmaktadır. Projenin faydalanıcı birimi Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'dür.
          Proje dört sonuç üzerine yapılandırılmıştır:
1-İdari yargının etkinliğinin iyileştirilmesi için yaklaşımlar ve politikalar konusunda uzlaşı sağlanması, kanıta dayılı olması ve uygulanmasının desteklenmesi.
2-İdari yargının kurumsal ve mesleki kapasitesinin güçlenmesi ve bu yolla, kamunun idari yargıya olan güveninin artması.
3-İdari yargı sistemi ve mahkemelerin ağır iş yükünün giderilmesi için tedbirlerin belirlenmesi ve desteklenmesi, ön-duruşma çözüm mekanizmalarının güçlendirilmesi ve uygun alternatif uyuşmazlık çözüm (ADR) mekanizmalarının uygulamaya sokulması.
4- BİM’lerin ve Danıştay’ın dava dosyası yönetiminin daha etkili ve etkin olması nedeniyle, istinaf ve temyiz davaları sürelerinin kısalması, sistem ve süreçlere gerekli değişikliklerin yansımış olması.
       Projenin başlama tarihi 21/12/2018 olup 20/12/2021 tarihinde (36 ay süre ile) uygulaması tamamlanacaktır. 30 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da Projenin açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje faaliyetleri proje takvimine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Projenin resmi sitesine ulaşmak için
tıklayınız