TÜRK NOTERLİK SİSTEMİNİN KURUMSAL KAPASİTESİNİN
 GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

 

       Proje ile; Ülkemizde yargının mevcut iş yükü dikkate alındığında, noterler tarafından yapılan işlemlerin kapsamının genişletilmesi ve halen yaptıkları işlemlerde etkinliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Özellikle hukuk mahkemelerinde sıkça karşılaşılan davalarda ve bazı hukuki işlemlerde noterlerin rol ve etkinliklerinin artırılması yargı önüne giden uyuşmazlık sayısını azaltacaktır. Proje kapsamında, Avrupa Birliği üye ülkelerinin en iyi uygulama örnekleri incelenerek noterlerin baktıkları işlerin kapsamının genişletilerek yargının iş yükünün azaltılması hedeflenmektedir.