Duyurular - Duyuru Arşivi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünü Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 22.10.2019
Bilirkişilik Çalışma Grupları Sonuç Raporu Sunumu 22.10.2019
Bilirkişilik Danışma Kurulu Toplantısı 22.10.2019
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 17.10.2019
2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız 14.10.2019
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Türkiye Noterler Birliği ile Farkındalık Toplantısı Yapıldı 10.10.2019
Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabına İlişkin Duyuru 9.10.2019
Noterliklere Yapılan Atamalar 9.10.2019
Sigorta Hukuku Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk 7.10.2019
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı 6.10.2019
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı, Hakem Ücret ve Tanık Ücret Tarifesi 01 Ekim 2019 tarihli ve 30905 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 1.10.2019
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı 25.9.2019
Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi Kapsamında Çalışma Ziyareti 24.9.2019
Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi Kapsamında Uluslararası Çalıştay 23.9.2019
Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi’nin 4.Yürütme Kurulu Toplantısı 22.9.2019
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Birinci Yürütme Kurulu Toplantısı 21.9.2019
Çevre ve Şehircilik Bakanlığını Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 10.9.2019
Kültür ve Turizm Bakanlığını Temsile Yetkili Hukuk Müşaviri ve Avukatlar 7.8.2019
Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Verecek Eğitim Kuruluşlarına İzin Verilmesine İlişkin Duyuru 2.7.2019
Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge 28.6.2019
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü Temsile Yetkili Hukukçu Listesi 24.6.2019
Konkordato Gider Avansı Tarifesi 13.6.2019
"2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi" 30/05/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi 30.5.2019
2019 Yılı Mayıs Ayı Noterlik Teftişleri 6.5.2019
Sağlık Bakanlığını Temsile Yetkili Hukukçu Listesi 15.3.2019
"Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ" 14/03/2019 tarihli ve 30714 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 14.3.2019
Milli Savunma Bakanlığını Temsile Yetkili Hukuk Amiri, Müşavirler ve Avukatlar 12.3.2019
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu Temsile Yetkili Hukuk Birimi Amirleri ve Avukatları 21.2.2019
Noterlik Kanununun 55 inci Maddesi Uygulamasına İlişkin Duyuru 11.2.2019
Bilirkişilik Başvuru Sonucuna İtiraz Usulüne İlişkin Ek Duyuru 30.1.2019
"Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik" 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 30.1.2019
"Konkardato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik" 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 30.1.2019