Kanun Yararına Temyiz Bürosu

       2992 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüzce Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363. maddesi ile İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinin ve bölge adliye (veya idare) mahkemesi hukuk dairelerinin kesin olarak verdikleri kararlarla, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlara karşı kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemleri yürütülmektedir.

       Yıllar itibariyle Kanun Yararına Temyiz işlemleri sayısı aşağıda gösterilmiştir.

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Açılan Dosya Sayısı 625 1067 1402 1617 1270 1593
Eksik Tebligat 54 35 41 48 31 29
Bakanlık Gerekçeli Red 409 910 1350 1333 1192 1168
Yargıtaya Yazılan 64 62 88 89 75 72
Kanun Yararına Bozulan 51 53 75 55 10 22
Yargıtayca Red 13 9 10 11 2 6
Kesin Olmadığı İçin Temyiz Kararı Verilen - - - - 2 -
Yargıtay İncelemesi Devam Eden - - 3 23 63 44