Kaybolan Dosya Bürosu

 

Genel Müdürlüğümüz 4473 sayılı Yangın, Yer Sarsıntısı, Seylap ve Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümleri gereğince, hukuk mahkemeleri ile icra ve iflas dairelerinde zayi olan dosyaların yenilenmesine ilişkin işlemleri de yürütmektedir.

    Bu kapsamda;
    2013 yılında 107 adet,
    2014 yılında 82 adet,
    2015 yılında 98 adet,
    2016 yılında 82 adet,
    2017 yılında 92 adet,
    2018 yılında 135 adet

    dosyanın yenileme işlemi yapılmıştır.