Elektronik Tebligat İle 325 Milyon Lira Tasarruf Edildi

ELEKTRONİK TEBLİGAT İLE 325 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLDİ

Adalet Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan elektronik tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 26 milyon 151 bin 706 tebligat, elektronik ortamda gönderildi. Böylece 915 ton kağıt ve 325 milyon lira tasarruf edildi.
1 Ocak 2019’dan bu yana tebligat çıkarmaya yetkili merciler, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren elektronik tebligat uygulamasına geçti.
Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı talepleri halinde kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı.

ELEKTRONİK TEBLİGAT SÜRECİ NASIL İŞLİYOR

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılırken, oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor. Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor.
Bu makam ve merciler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS'ye teslim ediyor, UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

RAKAMLARLA E-TEBLİGAT

Elektronik tebligat sisteminin uygulamaya girdiği 01.01.2019 tarihinden itibaren 2019 yılı sonuna kadar 1 yılda 18 milyondan fazla sayıda tebligat elektronik olarak yapılmıştır. Bu sayede yapılan maddi tasarruf 215 Milyon TL’yi aşmıştır.
Ayrıca; elektronik tebligatta kâğıt kullanımına gerek kalmadığı için doğanın ve yeşilin korunmasına katkı sağlanmaktadır. Nitekim 2019 yılında 18 milyondan fazla sayıda yapılan elektronik tebligat sayesinde 10.710 yetişkin ağaca tekabül eden 630 ton kağıt tasarrufu sağlanmıştır.
20 Mayıs 2020 tarihi itibariyle ise Ocak 2019’dan bu yana yapılan elektronik tebligat sayısı 26.151.706 olup; yapılan elektronik tebligatlar sayesinde toplamda 325.467.090 TL tasarruf sağlanmış ve 15.560 yetişkin ağaca tekabül eden 915 ton kağıt israfının önüne geçilmiştir. 
Elektronik tebligat uygulamasında günlük ortalama 51 bin 785 tebligat, aylık ortalama 1 milyon 569 bin 730 tebligat gönderilmektedir. 01.06.2020