Taiex Projeleri


“Hukuk Yargılama Usulünde Kanun Yararına Temyiz Projesi”: Genel Müdürlüğümüzün TAIEX uzman talebi etkinliğinden yararlanmak üzere söz konusu müesseseyi aldığımız Fransa sisteminin kanun yararına temyiz müessesesine ilişkin yapısı, uygulamaları ve işleyişi hakkında konunun uzmanlarından doğrudan bilgi edinilmesi, mevzuatın ve/veya uygulamalarının teknik ayrıntılarının tartışılması, kurumların sistem içindeki yerinin analiz edilmesi ve yorum gerektiren teknik ayrıntıların açığa kavuşturulması amacıyla toplam 2 (iki) gün sürecek çalışma yapılması için uzman talebinde bulunulması amaçlanmış ve buna ilişkin başvuru formu 26.02.2016 tarihinde AB Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.


“Velayet, Vesayet ve Kayyımlık Sistemi Projesi”: Vesayet hukuku konusunda TAIEX projesi yürütülerek AB üyesi ülkelerde ve özellikle İsviçre’deki yeni uygulamanın tespiti suretiyle, vesayet organlarının faaliyetlerinde görülen aksaklıkların giderilmesi, yapılacak işlemlerde tutulacak defter ve evrakın formüle edilmesi planlanmaktadır.

SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA