Görevlerimiz

Büromuzda,

Yargının etkin, verimli ve hızlı yürütülmesine yönelik olarak Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin öneri ve planlamaları yapılarak hayata geçirilmektedir.

Bu kapsamda;

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında 2013 yılı başından bu yana Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Almanya IRZ Vakfı ile birlikte yürütülen "Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi" 23.06.2015 tarihinde resmi kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

“Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Yoluyla Yargısal Faaliyetlerin Hızlandırılması Projesi”, “İdari Yargı Etkinliğinin Artırılması Eşleştirme Projesi” ve Bilirkişilik Sisteminin Kurumsallaştırılması/Kurumsal Bilirkişilik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi başlayacak projelerimizdir.

Noterlik sisteminin iyileştirilmesi konulu TAIEX çalışma ziyareti Hırvatistan’ın Zagreb şehrine 04-06 Aralık 2017 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

“Velayet, vesayet ve kayyımlık sistemi TAIEX uzman talebi etkinliği ile AB üyesi ülkelerde yeni uygulamaların tespiti suretiyle, vesayet organlarının faaliyetlerinde görülen aksaklıkların giderilmesi, yapılacak işlemlerde tutulacak defter ve evrakın formüle edilmesi hedeflenmektedir.Şube Müdürü : Aynur YAVUZ 

Şef : Selahattin SOTAR 

Memur : Yasin TAŞKIRAN 

VHKİ : Rıza BAŞKURT
SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA