Planlanan Projeler


TÜRK NOTERLİK SİSTEMİNİN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Ülkemizde yargının mevcut iş yükü dikkate alındığında, noterler tarafından yapılan işlemlerin kapsamının genişletilmesi ve halen yaptıkları işlemlerde etkinliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Özellikle hukuk mahkemelerinde sıkça karşılaşılan davalarda ve bazı hukuki işlemlerde noterlerin rol ve etkinliklerinin artırılması yargı önüne giden uyuşmazlık sayısını azaltacaktır. Proje kapsamında, Avrupa Birliği üye ülkelerinin en iyi uygulama örnekleri incelenerek noterlerin baktıkları işlerin kapsamının genişletilerek yargının iş yükünün azaltılması hedeflenmektedir.

Proje ile Avrupa Birliğine üye ülkelerin noterlik sistemleri incelenerek, mevcut mevzuat değişikliği sürecinde noterlerin yaptığı işlemler, noter eğitimleri gibi konularda oluşturulması öngörülen sistem için model teşkil edecek yapıya ulaşılması planlanmaktadır.
SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA