Planlanan Projeler


“Bilirkişilik Sisteminin Kurumsallaştırılması/Kurumsal Bilirkişilik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi”

Proje ile bilirkişilik sisteminin kurumsallaştırılarak daha etkin ve verimli bir hale getirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Proje önerisi, 2015 yılı Aksiyon Belgesi kapsamında AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir.


“Türk Noterlik Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”

Ülkemizde yargının mevcut iş yükü dikkate alındığında, noterler tarafından yapılan işlemlerin kapsamının genişletilmesi ve halen yaptıkları işlemlerde etkinliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Özellikle hukuk mahkemelerinde sıkça karşılaşılan davalarda ve bazı hukuki işlemlerde noterlerin rol ve etkinliklerinin artırılması yargı önüne giden uyuşmazlık sayısını azaltacaktır. Proje kapsamında, Avrupa Birliği üye ülkelerinin en iyi uygulama örnekleri incelenerek noterlerin baktıkları işlerin kapsamının genişletilerek yargının iş yükünün azaltılması hedeflenmektedir.

SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA