Noterlik İlanları


ATANMA TALEBİNDE BULUNACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA


1- Münhal bulunan noterliklere başvuruların Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 101 nolu genelgesi dikkate alınarak yapılması,

2- Noterliklere atanma veya atanmadan vazgeçme talepleri ile ilgili olarak;

a) Münhal olduğu ilan edilen noterliklere atanma başvurusunda bulunanların dilekçelerinin üstüne; belge sahibi ise belge numarasını, noter ise Bakanlık sicil numarasını mutlaka yazması,

b) Münhal bulunan noterliklere başvuru yapılırken, o il veya ilçede birden fazla noterlik varsa noterliklerin numaralarının mutlaka yazılması, Örneğin : "Bursa 5., Ankara 10. Noterliğine atanmak istiyorum" gibi

c- Münhal bulunan ve ülke genelinde aynı ilçe ismini taşıyan yer noterliklerinin isimlerinin yanına illerinin de birlikte yazılması,

Örneğin : "Altınyayla (Burdur), Altınyayla (Sivas) Noterliğine atanmak istiyorum" gibi

3- Münhal bulunan üçüncü sınıf noterliklere başvuruda bulunacak belge sahiplerinnden;

a) Hâkim ve Savcıların Noterlik Atama Başvuru Dilekçelerine Eklemesi Gereken Evrak

b) Kurum ve Serbest Avukatların Noterlik Atama Başvuru Dilekçelerine Eklemesi Gereken Evrak

Not : Aynı tarih ve grupta yada ayrı tarihlerde ve ayrı gruplarda ilan edilen noterliklere başvuru dilekçelerine eklenecek evrak tarihlerinin başvurunun yapıldığı gün itibariyle 6 ayı geçmemiş olması ve evrak asıllarının birer nüsha olarak başvurduğu dilekçelerinden birine eklenip, diğer dilekçelerine aynı grup ilan ise "evrak asılları ............. yer noterliğine yaptığım başvuru dilekçeme eklidir" notunun, ayrı grup ilan ise "evrak asılları .......... tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen yerlerden ..................... noterliğine yaptığım başvuru dilekçeme eklidir" notunun düşülmesi yeterli olup evrak arasında sadece süresi dolanların yeni tarihli eklenmesi gerekmektedir.

 

Münhal bulunan noterliklerin ilan listesine ulaşmak için tıklayınız.

SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA