Görevlerimiz


    2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10. maddesi ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu gereğince verilen görevler aşağıdaki bürolar tarafından yerine getirilmektedir.


    Noterlik Atama Bürosu

    Noterlik İzin Bürosu

    Noterlik Belge Bürosu

    Noterlik Disiplin-Görüş Bürosu

    Noterlik Tayin Sicil ve Teminat BürosuSİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA