Noterlik Atamaları
Boş Bulunan Birinci Sınıf Noterliklere Yapılan Atamalar 

Boş Bulunan İkinci Sınıf Noterliklere Yapılan Atamalar 

Boş Bulunan Üçüncü Sınıf Noterliklere Yapılan Atamalar 

Boş Bulunan Muhdes Birinci Sınıf Noterliklere Yapılan Atamalar 

Boş Bulunan Muhdes İkinci Sınıf Noterliklere Yapılan Atamalar 

Boş Bulunan Muhdes Üçüncü Sınıf Noterliklere Yapılan Atamalar 

Vazgeçmeli Atamalar 

Yaş Tahdidi Atamaları SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA