Kaybolan Dosya İşlemleri

          Kaybolan dosyaların yenilenmesi işlemleri Yangın, Yer sarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair 4473 sayılı kanun hüümleri kıyasen uygulanmak suretiyle yapılmakta olup, Genel Müdürlüğümüzün 107 nolu genelgesinde belirtildiği üzere;

         1-Öncelikle kaybolduğu ileri sürülen dosyanın ilgili mahkeme veya icra dairesinin kalem ve arşivinde titizlikle aranması, bulunamadığı takdirde düzenlenecek tutanağın onaylı bir suretinin Bakanlığımıza gönderilmesi,

         2-Dosyanın kaybolmasında ihmali olan kişilerin tespit edilerek haklarında ceza ve disiplin yönünden gereğinin takdir ve ifasıyla yapılan işlemlele ilgili Bakanlığımıza bilgi verilmesi, 

          Gerekmektedir. 

          4473 sayılı Kanun için lütfen burayı tıklayınız.

          107 nolu Genelge için lütfen burayı tıklayınız.


SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA