Zayi Olan Dosyaların Yenilenmesine İlişkin Faaliyetler


    Genel Müdürlüğümüz, 4473 sayılı Yangın, Yer Sarsıntısı, Seylap ve Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümleri gereğince, hukuk mahkemeleri ile icra ve iflas dairelerinde zayi olan dosyaların yenilenmesine ilişkin işlemleri de yürütmektedir.

    Bu kapsamda; 2010 yılında 65 adet,
    2011 yılında 74 adet,
    2012 yılında 79 adet,
    2013 yılında 126 adet,
    2014 yılında 107 adet,
    2015 yılında 82 adet,
    2016 yılında (07/03/2016 tarihi itibari ile) 17 adet dosya açılmıştır.Şube Müdürü : Saadet DOKUZER 

Memur : Sibel KARAEYVAZ 

Memur :E.Sevil DÖNMEZ 

SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA