Kanun Yararına Temyiz İşlemleri İlgili Faaliyetler          2992 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüzce Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363. maddesi ile İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinin ve bölge adliye (veya idare) mahkemesi hukuk dairelerinin kesin olarak verdikleri kararlarla, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlara karşı kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemleri yürütülmektedir.

         

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Açılan Dosya Sayısı 634 618 675 625 1067 1402 1166
Eksik Tebligat 57 11 7 54 35 41 33
Bakanlık Gerekçeli Red 398 567 507 409 910 1350 1026
Yargıtaya Yazılan 229 137 68 64 62 88 67
Kanun Yararına Bozulan 201 109 61 51 53 57 1
Yargıtayca Red 26 28 7 13 8 4 1
Kesin olmadığı için Temyiz Kararı verilen - - - - 1 - -
Yargıtay İncelemesi Devam Eden - - - - - 27 65          Şube Müdürü : Saadet DOKUZER 

          Memur : Sibel KARAEYVAZ 

          Memur :E.Sevil DÖNMEZ 

SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA