Görüş Bürosu


Görüş Bürosu 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin değiştirilerek kabulü Hakkındaki Kanunun 10. maddesinin (d) bendi uyarınca, Genel Müdürlüğümüzün ancak yargının yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş, genelge, genel yazı, duyurular ile mevzuat çalışmalarını yürütmektedir. Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları ile ilgili yıllık raporları Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi ve Genel Müdürlüğümüze ilişkin brifinglerin hazırlanması işlemleri de Görüş Bürosu tarafından yerine getirilmektedir.

Görüş Bürosu aşağıdaki ihtisas alanlarını esas alarak faaliyet göstermektedir.

İhtisas Alanı I: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sağlık Hukuku, Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku

İhtisas Alanı II: Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk.

İhtisas Alanı III: Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku, Adli yardım, İcra ve İflas Hukuku, Mali Hukuk

İhtisas Alanı IV: Eşya Hukuku, Miras Hukuku

İhtisas Alanı V: Deniz Ticaret Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Taşıma Hukuku, Maden ve Enerji Hukuku, Telekomünikasyon, Basın ve Bilişim Hukuku

İhtisas Alanı VI: Borçlar Hukuku, Kara Ticaret Hukuku, Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku, Tüketici Hukuku, Seçim Hukuku, Rekabet, Sermaye Piyasası, Finans ve Bankacılık Hukuku


Yılı 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
İcra Mütalaa 139 225 106 127 132 105 97
Genel Mütalaa 246 249 215 145 201 170 160


Şube Müdürü : Şule AKAY 

VHKİ : Tekin YILDIRIM 

Memur : Ayşe BEDİR 

Memur : Selçuk ORAL 


SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA