Bilgi Edinme Bürosu


          4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca Bakanlığımız Müsteşarlık Makamından intikal eden bilgi edinme talepleri, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığı ile gelen dilekçeler ile Bakanlığımız Özel Kalem Müdürlüğü’ne, Cumhuriyet Savcılıkları’na veya vatandaşın doğrudan Bakanlığımıza yapmış olduğu başvurular konularına göre tasnifi yapılarak değerlendirilmekte ve ilgilisine cevap verilmektedir. Başka birimin görev alanına girmesi halinde evrak ilgili birime gönderilmektedir. Bir kısım dilekçeler, konunun araştırılması veya ilgilinin şikayet ve taleplerinin açıklattırılması için ikamet adresine göre Cumhuriyet Savcılığına gönderilmekte, Başsavcılığın görüşü de alınmak suretiyle vatandaş bilgilendirilmekte ve adli veya idari olarak işlemini nasıl takip edeceği, avukat talebi olması halinde nasıl adli yardım alabileceğine dair usul ve esaslar gösterilmektedir. 

         Bilgi edinme bürosuna intikal eden evrak büro personeli ve şube müdürü tarafından tasnif edilmekte, hakim incelemesinden sonra imzaya sunulmakta, daire başkanı ve genel müdür yardımcısının onayı ile işlem tamamlanmaktadır.

         2013 yılı ve 2014 yılı Mayıs ayı itibariyle gelen talep sayıları aşağıdaki gibidir.

         

2013 YILI :  2014 YILI : 2015 YILI : 2016 YILI :
   
Bilgi Edinme : 508 Bilgi Edinme : 224 Bilgi Edinme : 69 Bilgi Edinme : 29
Bimer : 979 Bimer : 1071 Bimer : 415 Bimer : 287
Vatandaş : 1297 Vatandaş : 978 Vatandaş : 320 Vatandaş : 133
Cimer : 48

Şube Müdürü : Üzeyir YILMAZ 

Şef : Nahire KAYA 

VHKİ : Zeynep ERGÜN 

Memur : G. Sema ALTUN

Memur : Hatice URGANCI


SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA