Başlayacak Projeler“Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Yoluyla Yargısal Faaliyetlerin Hızlandırılması Projesi”

Adli tebligat sisteminin iyileştirilmesi yoluyla adli süreçlerin hızlandırılması, proje aracılığıyla teknolojik gelişmelerin mevcut sisteme dahil edilmesi ve adli tebligat prosedürlerinde yer alan aktörlerin son derece önemli hukuki sonuçlar doğuran tebligat hukuku alanında eğitim almalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projenin teknik doküman hazırlık süreci başlamıştır.


“İdari Yargı Etkinliğinin Artırılması Eşleştirme Projesi”

İdari yargıdaki iş yükünün azaltılması ve dava sürelerinin kısaltılmasına yönelik usul işlemlerinin tespiti ile alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi, yasal ve kurumsal değişiklikler bağlamında Türk idari yargısındaki reform sürecinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Projenin teknik doküman hazırlık süreci başlamıştır.

SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA