Başlayacak ProjelerADLİ TEBLİGAT SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ YOLUYLA YARGISAL FAALİYETLERİN HIZLANDIRILMASI PROJESİ

Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Yoluyla Adli Süreçlerin Hızlandırılması Projesi aracılığıyla teknolojik gelişmelerin mevcut sisteme dahil edilmesi ve adli tebligat prosedürlerinde yer alan aktörlerin son derece önemli hukuki sonuçlar doğuran tebligat hukuku alanında eğitim almalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında Tebligat Kanununda yapılacak değişikliklerle yargının daha etkin ve verimli çalışmasının önündeki bazı engellerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.


İDARİ YARGININ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ

Proje ile idari yargıdaki iş yükünün azaltılması ve dava sürelerinin kısaltılmasına yönelik usul işlemlerinin tespiti ile alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi, yasal ve kurumsal değişiklikler bağlamında Türk idari yargısındaki reform sürecinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.


BİLİRKİŞİLİK SİSTEMİNİN KURUMSALLAŞTIRILMASI/KURUMSAL BİLİRKİŞİLİK UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ

Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesinin devamı niteliğindeki proje ile adil yargılama hakkının güçlendirilmesi, yargının etkinliği ve verimliliğinin tesisi için, bilirkişilik müessesesinin kurumsallaştırılarak daha etkin ve verimli bir hale getirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA