Görevlerimiz
          1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan; 

          1) 20. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının adayın stajyerler listesine yazılıp yazılmamasına ilişkin kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Yönetim Kurulunca verilen kararların onaylanması, 

          2) 8/4. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının adayın levhaya yazılmasına ilişkin kararları hakkında TBB Yönetim Kurulunca verilen “uygun bulma veya bulmama” kararları (Ruhsat işlemleri) ile bunlara ilişkin itirazların kabul veya reddine ilişkin kararlarının onaylanması,

          3) 71. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Yönetim Kurulu tarafından verilen kararların onaylanması,

          4) 73. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının baro levhasına yeniden yazılma kararları hakkında TBB Yönetim Kurulunca verilen “uygun bulma veya bulmama kararları” ile bunlara ilişkin itirazların kabul veya reddine ilişkin kararların onaylanması,

          5) 74. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının ruhsatnamenin iptali ile avukatın adının baro levhasından bir daha yazılmamak üzere silinmesine ilişkin kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Yönetim Kurulunca verilen kararların onaylanması,

          6) 142. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Yönetim Kurulunca verilen itirazın reddine ilişkin kararların onaylanması,

          7) 153. madde uyarınca, baro disiplin kurullarının tedbir mahiyetinde işten yasaklama kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Disiplin Kurulunca verilen kararların onaylanması, 

          8) 157. madde uyarınca, baro disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Disiplin Kurulunca verilen kararların onaylanması, (uyarma, kınama ve para cezalarına ilişkin kararlar Bakanlığımızın onayına tabi değildir)

          9) 168. madde uyarınca TBB Yönetim Kurulunca her yıl yenilenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin onaylanması (Tarifede yıl içinde yapılabilecek değişikliklerin onayı da dâhil olmak üzere)

          10) 182. madde uyarınca, bu Kanuna göre TBB Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerin onaylanması,

          11) Geçici 13/2. madde uyarınca dava vekillerinin, Geçici 17/5. madde uyarınca da dava ve iş takipçilerinin baro listesine yazılmamasına ilişkin olarak baro yönetim kurullarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlar hakkında TBB Yönetim Kurulunca verilen itirazların kabul veya reddine ilişkin kararlarının onaylanması,

          İşlemleri yürütülmektedir. 

          Ayrıca avukatlık ile ilgili görüş talepleri cevaplandırılmaktadır.

 Avukatlık Disiplin Odası

Şube Müdürü : İbrahim EYLEN

VHKİ : Mehtap İLKDOĞAN

VHKİ : Coşkun OMRAK

Memur : Civan KALKAN

Memur : M. Kürşat VARIŞLI
Avukatlık Ruhsat Odası

Şube Müdürü : İbrahim EYLEN

VHKİ : Binnur TANRIVERDİ

VHKİ : Hülya GÜLTEKİN

VHKİ : Ayten KARAKAŞ

VHKİ : Aysel KAHRAMAN

Memur : Bade ŞENER

Memur : Murat KURAN

Memur : Pınar BENLİ


Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Yönetmelikler, Avukatlık ile İlgili Görüş ve Talepler Odası

Şube Müdürü : İbrahim EYLEN


SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA